skip to Main Content
Agra - Centrum Ogrodnicze Opoczno
26-300 Opoczno, ul.Inowłodzka 12
Narzędzia ręczne
 • areatory ręczne
 • pazurki, haczki, łopatki
 • łopaty piaskowe, węglowe i do śniegu
 • szpadle, grabie metalowe i plastikowe do siana
 • grabie wachlarzowe do grabienia liści (bambusowe, plastikowe i metalowe)
 • sekatory ręczne krótkie i długie
 • nożyce do gałęzi krótkie i teleskopowe
 • nożyce do żywopłotu
 • nożyce do trawy
 • piłki sadownicze teleskopowe i krótkie typu lisi ogon
 • motyczki krótkie i na długim stylu
 • motyczki sercówki i motyczki z widełkami
 • siekiery uniwersalne i rozłupujące
 • trzonki do siekier, łopat, grabi, motyk i szczotek
 • szczotki ulicówki i ryżowe
 • siewniki do nasion inspektowe, punktowe i ogrodowe
 • noże do kosiarek elektrycznych i spalinowych
 • noże kuchenne
 • ostrzałki do noży i siekier
 • opryskiwacze ręczne: pojemność od 0,5l do 20l, przeznaczone do środków ochrony roślin oraz do substancji żrących
 • części wymienne do opryskiwaczy
 • nożyce elektryczne do żywopłotów
 • pilarki elektryczne i spalinowe
 • kosy elektryczne i spalinowe
 • wykaszarki: elektryczne i spalinowe
 • opryskiwacze akumulatorowe
 • odśnieżarki elektryczne i spalinowe
Back To Top