skip to Main Content
Agra - Centrum Ogrodnicze Opoczno
26-300 Opoczno, ul.Inowłodzka 12
 • zaprawy nasienne i środki zalecane do zaprawiania
 • fungicydy do zwalczania chorób grzybowych w roślinach uprawnych
 • insektycydy do zwalczania szkodników roślin
 • akarycydy do zwalczania roztoczy roślinnych (roztocza, pajęczaki, moliki)
 • środki do zwalczania szkodników magazynowych (wołek zbożowy, mklik mączny, mól ziarniak, trojszyk, rozkruszek mączny)
 • rodentycydy (do zwalczania gryzoni)
 • moluskocydy (środki do zwalczania ślimaków)
 • regulatory wzrostu i antywylegacze
 • adiuwanty (poprawiające skuteczność herbicydów)
 • repelenty (odstraszające owady, ptaki i ssaki)
 • desykanty (do dosuszania części nadziemnych roślin)
Back To Top