skip to Main Content
Agra - Centrum Ogrodnicze Opoczno
26-300 Opoczno, ul.Inowłodzka 12
Nasiona kwalifikowane dla rolnictwa
 • zboża jare
 • zboża ozime
 • kukurydza kiszonkarska i na ziarno (porcjowana)
 • rośliny oleiste (rzepik, słonecznik, gorczyca biała)
 • pastewne rośliny korzeniowe (burak pastewny, marchew pastewna żółta i czerwono-pomarańczowa, brukiew)
 • pastewne rośliny liściaste (kapusta pastewna)
 • motylkowe grubonasienne (łubin żółty, łubin wąskolistny, łubin biały, groch, peluszka, wyka jara i ozima)
 • motylkowe drobnonasienne (facelia, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna perska, lucerna mieszańcowa, seradela)
 • poplonowe (rzepa ścierniskowa, gryka)
 • Trawy pastewne: na trwałe użytki zielone i do upraw polowych oraz ich gotowe mieszanki zależnie od sposobu użytkowania (pastwiskowe, kośne i kośno-pastwiskowe)
 • ziemniaki sadzeniaki
Nasiona do upraw amatorskich
 • Warzyw, kwiatów i ziół: posiadamy bardzo bogatą ofertę odmianową w poszczególnych gatunkach roślin; zawsze dbamy aby w ofercie były nowości odmianowe
 • cebula dymka: w ofercie również czerwona i biała
 • Trawy gazonowe do zakładania trawników i boisk sportowych: w ofercie są trawy na trawniki reprezentacyjne, trawniki rekreacyjne, sportowe, w miejsca zacienione i suche, marki własnej DCO (Dobre Centrum Ogrodnicze)
 • Oferujemy nasiona firm: Vilmorin, Legutko, PlantiCo, Selecta,
Nasiona
Back To Top